Biztosításközvetítés Hitelközvetítés Megtakarítás és befektetés Értékpapír

A Rombusz Bróker Biztosítási Alkusz Kft. 1992-ben alakult.

A céget Takács Gábor alapította.

A céget jelenleg 2003. január 21-től Máté Attila ügyvezető irányítja

A cég székhelye és egyben telephelye: Budapest XIV. ker. Stefánia út 81.

A Rombusz Bróker Kft. 29 biztosító szerződéses partnere.

Szakmai felkészültségünket elismerik ügyfeleink, megbízóink, valamint a biztosítók is

Az alapítók által kijelölt "útvonalon" haladva igyekszünk a tőlünk elvárható legmagasabb szakmai és erkölcsi színvonalon képviselni megbízóinkat a biztosítótársaságok, pénzintézetek felé, számukra ezzel a legnagyobb biztonságot nyújtva, hiszen

a partnerek bizalma és megbecsülése a legnagyobb kincse az alkusznak!

 

Alkuszi tevékenységünk általános bemutatása

 

A biztosítási szerződés megkötése előtt szakszerűen felmérjük és pontosítjuk a megbízónk igényeit, szükségleteit, valamint kockázati viszonyait. Igyekszünk megismerni az ügyfél gazdasági tevékenységét, működését, egyéni kockázatait.

A megbízónk feltárt igényeinek, szükségleteinek és kockázatainak megfelelő biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során a megbízási szerződés alapján minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megbízónk a biztosítási szerződés megkötésével a piacon elérhető, számára legoptimálisabb megoldásban részesüljön.

A Rombusz Bróker Kft. a megbízási szerződés értelmében a következő tevékenységek elvégzését vállalja:

I.) kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést, díjajánlatot elemzünk,

a.) az adott kockázat elvállalása szempontjából ésszerűen szóba jöhető biztosítótársaságok ajánlatait bemutatjuk,

b.) a biztosítótársaságok ajánlatait és biztosítási termékeit összehasonlítjuk,

c.) az objektív biztosításszakmai szempontok mentén lefolytatott piacelemzés alapján javaslatot teszünk a megbízó feltárt igényei, szükségletei és kockázati viszonyai alapján a legalkalmasabbnak ítélt biztosítói ajánlat kiválasztására,

d.) közreműködünk a megbízónk által kiválasztott biztosítóval való szerződéskötésben.

II.) A megfelelő ajánlat kiválasztására irányuló szaktanács kialakítása során a biztosítók díjajánlatát, szakmai, kárrendezési és adminisztratív felkészültségét, valamint biztosítási feltételeik versenyképességét egyaránt figyelembe vesszük.

III.) Írásban rögzítjük azokat az indokokat, amelyek az ügyfelünk által kiválasztott biztosítási termékkel összefüggésben adott szaktanácsot alátámasztják.

IV.) A megbízási szerződés ideje alatt figyelemmel kísérjük az ügyfelünk szükségleteit és kockázati viszonyait, szükség esetén felhívjuk az ügyfél figyelmét a meglévő biztosítási szerződések átdolgozásának, vagy újabb biztosítási szerződések megkötésének a szükségességére.

V.) Amennyiben a megbízási szerződés kiterjed az adminisztratív feladatok ellátására, úgy ellátjuk azokat is:

            a.) kötvények ellenőrzése, igény esetén tárolása

            b.) számlák ellenőrzése, analitika ellenőrzése,

            c.) negyedévente egyeztetés a biztosítóval,

            d.) fedezetigazolások, zöldkártyák (nemzetközi igazolás) beszerzése, kézbesítése,

VI.) Közreműködünk az ügyfelünket ért károk szakszerű és az ügyfél számára kedvező rendezésében.

 

A Rombusz Bróker Kft. 1992-től tagja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) - mely szövetség ma már az Európai Alkuszok Szövetségének (Bureau International des Producteurs d Assurances et de réassurances) tagja.

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége 2010-ben fogalmazta meg Üzleti Etikai Kódexét, melynek egyik legfontosabb gondolata a következő:

“Az alkuszcég független tanácsadóként mindenkor ügyfele érdekeinek az elsődlegessége alapján köteles eljárni. Az alkuszcég ennek akkor tesz eleget, ha tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során megbízója érdekeit soha nem sorolja saját érdekei mögé.”

FBAMSZ tagként elfogadtuk a szövetség üzleti etikai kódexét.

FBAMSZ Üzleti Etikai kódex

A Rombusz Bróker Kft. ennek a gondolatnak a jegyében végzi tevékenységét.