Biztosításközvetítés Hitelközvetítés Megtakarítás és befektetés Értékpapír

Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Célunk, hogy ügyfeleink elégedett legyen szolgáltatásunkkal. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön számára, elvárásainak a lehető legjobban megfelelő biztosítási terméket tudjuk kiközvetíteni. Célunk, hogy munkánk során megismertessük ügyfeleinkkel az összehasonlításban szereplő biztosítási termékek főbb jellemzőit, a biztosíthatóság, a kármegelőzési, közlési, változás bejelentési, kárbejelentési kötelezettség lényegét és értelmét. 

Ügyfeleink elégedettségnek tájékoztatásának növelése érdekében folyamatosan fejlesztjük eljárási rendszerünket, szolgáltatásaink színvonalát. Ebben a munkában számítunk ügyfeleink véleményére, legyen az pozitív, vagy negatív.

Amennyiben minden igyekezetünk ellenére munkánkkal, vagy szolgáltatásunkkal, vagy az általunk közvetített biztosítási szerződéssel kapcsolatban panasszal szeretne élni, ezt több féle módon megteheti.

Szóban (személyesen vagy telefonon) közölt panasz:

Panaszügyintézés helye:          Budapest, XIV. ker. Stefánia út 81.

Nyitva tartás:                          hétfőtől – csütörtökig:  8.00 – 17.00-ig

                                             pénteken: 9.00 – 14.00 -ig

Telefon: hétköznap, munkanapokon 8- 17 óráig 06 (1) 239-9649;

Hétfői munkanapokon 17-20 óra között a +36 (20) 9263-336-os telefonszámon.

Írásban közölt panasz:

                                      Levélcím: 1426 Budapest, Pf.: 65

                                      Faxszám: 06 (1) 239-9650

                                      E-mail: iroda@rombuszbroker.hu

Panasz:

A panasz a Rombusz Bróker Kft. üzleti tevékenységével kapcsolatos nem szerződés szerinti teljesítéshez, szolgáltatáshoz, vagy a szolgáltatással összefüggő tevékenységéhez kapcsolódó konkrét bejelentés, reklamáció, melyben az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy a Rombusz Bróker Kft. tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával kapcsolatos kritikát, észrevételt, vélemény-nyilvánítást fogalmaz meg, illetve melyben, az Ügyfél a Társaság tudomására hozza elégedetlenségét és kívánságát a megoldásra vonatkozóan. 

Válaszadási kötelezettség:

A törvényben 30 napos válaszadási kötelezettséget felhasználva részletesen kivizsgáljuk a panaszbejelentést. A panasz kivizsgálásának eredményéről pontos, közérthető, és egyértelmű indoklást adunk, amely indoklás – a panasz tárgyától függően – tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét és hivatkozunk a szerződéses jogviszony alatt adott tájékoztatásra.

A panasz elutasítása esetén tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem ért egyet véleményünkkel, vagy megítélésünk szerint a panaszbejelentés nem a mi tevékenységünkre, hanem a biztosítási szerződésre, vagy a biztosítóra vonatkozik hova fordulhat jogorvoslatért.

Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatás:

Amennyiben panasz bejelentése, vagy a panaszkezeléssel kapcsolatban – pl. nem tartottuk be a 30 napos válaszadási kötelezettséget – fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt bejelentést kíván tenni, abban az esetben fordulhat felügyeleti szervünkhöz:

Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat

(Levelezési cím: 1534 Budapest,BKKP Pf. 777., telefon 06(80) 203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu )

Amennyiben a megkötött szerződés létrejöttével, és teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvitában kíván további lépéseket tenni, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) fordulhat. (Levelezési cím: 1525 Budapest, BKKP Pf. 172, telefon: 06(80)-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Fogyasztóvédelmi honlapjának linkjét: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Letölthető nyomtatványok:

Panaszkezelési Szabályzat 2021. febr. 02-től

Fogyasztói panasz bejelentése Rombusz Bróker Kft. felé 2021.02.02-től

Fogyasztói kérelem MNB-hez

Meghatalmazás panaszbejelentéshez 2021. márc. 01-től

FBAMSZ Üzleti Etikai Kódex

PBT 150-Fogyasztoi-Kérelem